مجهزترین مرکز آموزشی

آموزش نحوه بستن حساب در حسابداری

  0
 28

یکی از مواردی که حسابداران یک سازمان یا شرکت با آن سر و کار دارند، بستن حساب‌ها است. بستن حساب در حسابداری، در طی مراحلی انجام می‌شود. به همین دلیل حسابداران باید با نحوه بستن حساب در حسابداری به طور کامل آشنا و بر روی امور آن مسلط باشند. از آنجایی که حساب‌ها به دو دسته مختلف تقسیم می‌شود برای هر کدام باید به صورت خاصی مراحل بستن حساب را پیش برد. در این محتوا در مورد آموزش بستن حساب‌های موقت و دائم و نحوه بستن حساب‌های دائمی به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

در چه زمانی به بستن حساب‌ها نیاز است؟

در حسابداری بستن حساب‌ها به معنای بدهکار کردن مانده حساب‌های بستانکار و بستانکار کردن مانده حساب‌های بدهکار است. به این ترتیب مانده حساب صفر می‌شود. بستن حساب‌ها در طول دوره مالی و در پایان دوره مالی انجام می‌شود. قبل از توضیح دادن در مورد هر کدام، ابتدا انواع حساب‌ها را معرفی می‌کنیم. حساب‌های مالی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

  1. حساب‌های موقت

تمام حساب‌های مربوط به هزینه و درآمد جز حساب‌های موقت به شمار می‌آیند. هزینه آب و برق، حقوق و دستمزد و هزینه فروش جز حساب‌های موقت به شمار می‌آیند. این حساب‌ها در پایان سال مالی بسته شده و مستقیم به دوره بعد منتقل نمی‌شوند.

  1. حساب‌های دائم

به این دسته از حساب‌ها، حساب‌های ترازنامه‌ای نیز گفته می‌شود. این دسته از حساب‌ها به طور مستقیم به دوره بعد منتقل می‌شوند. حساب‌های دائمی شامل دارایی و بدهی‌ها است، مانند سرمایه و موجودی نقد.

  1. حساب‌های مختلط

در بسیاری از تعاریف حسابداری، به این نوع از حساب‌ها اشاره نمی‌شود. حساب‌های مختلط شامل مجموعه‌ای از حساب‌های موقت و دائم است. در واقع در پایان سال مالی این دسته از حساب‌ها یا به حساب موقت یا به حساب دائم تبدیل می‌شوند. مانند حساب‌های پیش پرداخت اجاره یا پیش پرداخت درآمد که در نهایت می‌توان آن را به دوسته حساب دائم تقسیم کرد.

نحوه بستن حساب در حسابداری

در طول دوره مالی

در طول دوره مالی برخی حساب‌ها را می‌توان بست. به عنوان مثال یک فرد به عنوان بدهکار در سیستم حسابداری ثبت شده است. اگر این فرد مانده بدهی خود را به سازمان به هر دلیلی پرداخت نکند در طول دوره مالی حساب این فرد را می‌توان بست. در این حالت مانده بدهی فرد را به عنوان تخفیف یا سر فصل مناسب در نظر گرفته و حساب آن فرد بسته می‌شود.

در پایان دوره مالی

در پایان دوره مالی با بستن حساب‌ها، سود و زیان سازمان مشخص شده و حساب‌های دائمی بسته و به دوره مالی بعد منتقل می‌شود. هدف از بستن حساب‌ها در پایان دوره مالی پیشگیری از زیاد شدن اطلاعات مالی و جمع‌آوری اطلاعات و مشخص کردن وضعیت حساب‌های شرکت برای انجام امور قانونی است.

نکات مهم در بستن حساب‌ها در حسابداری

در هنگام بستن حساب‌ها در حسابداری باید نکاتی را رعایت کرد. قبل از بستن حساب‌ها در حسابداری، باید تمام درآمدها و هزینه‌ها را ثبت کرد. در نهایت باید مجدد داده‌ها را بررسی کرد و از وارد شدن تمام اطلاعات به طور صحیح مطمئن شد. با ثبت تمام درآمدها و هزینه‌ها می‌توان به سراغ روال بستن حساب‌ها رفت. قبل از بستن حساب‌ها در پایان دوره مالی، اطلاعات برای بار دوم چک شود تا از صحت اطلاعات اطمینان پیدا کنیم.

آموزش بستن حساب‌ها در حسابداری

بستن حساب‌ها در پایان دوره مالی با توجه به نوع حساب‌ها انجام می‌شود. در ادامه به طور کامل در رابطه با نحوه بستن حساب‌ها در پایان سال توضیح خواهیم داد.

نحوه بستن حساب‌ها در پایان سال

همانطور که در قسمت قبل بیان کردیم، در پایان سال مالی با انجام تمام اصلاحات، حساب‌ها به دو دسته موقت و دائم تقسیم می‌شود. در ابتدا با تهیه صورت‌حساب سود و زیان تمام حساب‌های موقت در پایان سال مالی بسته و تنها حساب‌های دائم باقی می‌مانند. باقیمانده حساب‌های دائمی پس از ثبت در ترازنامه، با صدور سند اختتامیه به سال بعد منتقل می‌شود.

نحوه بستن حساب‌های موقت

درآمد و هزینه، از جمله حساب‌های موقت به شمار می‌آیند. این گروه از حساب‌ها در طول دوره مالی یا در پایان سال مالی باید بسته شوند. حساب‌های موقت به دوره بعد منتقل نمی‌شوند. همانطور که بیان کردیم حساب‌های موقت از طریق حساب سود و زیان بسته می‌شوند.

حساب سود و زیان یک نوع حساب موقت به شمار می‌آید. به همین دلیل این حساب، در پایان دوره مالی بسته خواهد شد. مانده این حساب، نشان‌دهنده سود یا زیان شرکت است. اگر در مانده این حساب، هزینه‌ها نسبت به درآمدها بیشتر باشد، مانده حساب بدهکار بوده و این امر بیانگر زیان شرکت است. در صورتی که مانده درآمدها بیشتر از هزینه‌ها باشد، مانده حساب سود و زیان، بستانکار بوده که نشان‌دهنده سود شرکت است.

توجه داشته باشید ماهیت حساب خلاصه سود و زیان، دوگانه است. یعنی در هنگام بستن حساب فروش و درآمد دارای ماهیت بستانکار، و در هنگام بستن حساب هزینه دارای ماهیت بدهکار است. در ادامه درباره آموزش بستن حساب‌های موقت به طور کامل توضیح خواهیم داد.

برای بستن حساب‌های موقت باید سه مرحله را طی کرد:

مرحله اول

بستن حساب‌های درآمد و فروش:

برای بستن حساب‌های درآمد و فروش، حساب درآمد و فروش را بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان را بستانکار می‌کنیم.

درآمد و فروش                                       *****
                    خلاصه سود و زیان                              *****

مرحله دوم

بستن حساب‌های هزینه:

در این مرحله، مجموع کل حساب‌های هزینه را بستانکار و حساب خلاصه سود و زیان بدهکار می‌شود.

خلاصه سود و زیان                                 *****
                     هزینه و حقوق                                     *****

همانطور که مشاهده کردید در مرحله اول، حساب خلاصه سود و زیان ماهیت بستانکار و در مرحله دوم ماهیت بدهکار دارد.

مرحله سوم

در این مرحله دو حالت وجود دارد.

  1. حالت اول زمانی است که مانده حساب خلاصه سود و زیان بستانکار (یا همان حالت سود) باشد. در این حالت مانده حساب خلاصه سود و زیان را بدهکار و حساب سود (زیان) انباشته را بستانکار در نظر می‌گیریم.

خلاصه سود و زیان                                 *****
                     سود (زیان) انباشته                                     *****

  1. در حالت دوم مانده حساب خلاصه سود و زیان بدهکار (یا همان حالت ضرر) است. در اینجا مانده حساب خلاصه سود و زیان را بستانکار و حساب سود (زیان) انباشته بدهکار می‌شود.

سود (زیان) انباشته                                  *****
                     خلاصه سود و زیان                                     *****

نحوه بستن حساب‌های دائمی

بعد از بستن حساب‌های موقت، نوبت به بستن حساب‌های دائم می‌رسد. حساب‌های دائم به وسیله حساب اختتامیه بسته خواهد شد. در پایان هر دوره مالی بعد از زدن سند اختتامیه، هیچ سند دیگری نباید زده شود و آخرین شماره سند حسابداری، سند اختتامیه است.

قبل از بستن حساب‌های دائم، باید مالیات و سرمایه شرکت مشخص و ثبت شود. برای انجام این کار به صورت زیر عمل می‌کنیم:

محاسبه میزان مالیات

در صورتی که حساب خلاصه سود و زیان، بیانگر سوددهی شرکت باشد، باید 25 درصد سود خالص، مالیات پرداخته شود. قبل از محاسبه مالیات باید هزینه‌ها و درآمدهای معاف از مالیات از مبلغ سود جدا شود.

محاسبه اندوخته

طبق قانون باید قسمتی از خالص سود شرکت، هر سال به عنوان اندوخته ذخیره شود. بنابراین قانون، باید 5 درصد از سود خالص به عنوان اندوخته ذخیره شود تا زمانی که میزان اندوخته به 10 درصد از سرمایه شرکت برسد. بعد از آن ذخیره قسمتی از سود سالیانه اجباری نبوده و به صورت اختیاری می‌توان آن را انجام داد. بعد از محاسبه اندوخته و مالیات، حساب دائم با صدور سند اختتامیه بسته خواهد شد. بعد از بسته شدن حساب‌های دائم، مانده آن به دوره بعد به عنوان افتتاحیه منتقل خواهد شد.

در این مطلب به شما بستن حساب‌های دائم و موقت را آموزش دادیم. درباره نکات مهم این مبحث و مواردی که در این رابطه باید رعایت کرد توضیح دادیم. از اینکه تا پایان این محتوا با ما همراه بودید سپاسگزاریم و امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha