مزایای استفاده از پکیج دیواری

پکیج تهویه مطبوع بی نیاز از سیستم موتورخانه مرکزی برای تأمین هوای گرم زمستانی، هوای خنک تابستانی و آب گرم مصرفی در تمام فصول طراحی و ساخته شده و هوای گرم زمستانی و خنک تابستانی را به طور یکنواخت از طریق کانال کولر در داخل ساختمان و از طریق سیستم شوفاژ در داخل حمام توزیع می اطلاعت بیشتر دربارهمزایای استفاده از پکیج دیواری[…]

اجزای پکیج دیواری

پکیج شوفاژی دستگاهی می باشد که دارای ساختاری مشخص بوده و دارای حداقل لوازم ایمنی جهت کارکرد صحیح آن می باشد. این لوازم یا قطعات به شرح زیر می باشند: دو مبدل شامل مبدل اصلی و مبدل ثانویه و یا  تک مبدل با یک مبدل دومنظوره فن دار شامل فن و پرشر دود و ونتوری و  بدون اطلاعت بیشتر دربارهاجزای پکیج دیواری[…]