برق ساختمان

برق ساختمان

آشنایی با مبانی الکتریسیته ( ولتاژ ، جریان ، توان ، مقاومت ) جریان متناوب و مستقیم ( چگونگی تولید و انتقال و توزیع ) آشنایی با سیستم تک فاز و سه فاز آشنایی با خطوط توزیع شهری و انواع سیستم های برق آشنایی با لوازم اندازه گیری و نحوه …

بیشتر بخوانید »