هوشمند سازی BUS

آموزش هوشمند سازی ساختمان – BUS

بخش اول : معرفی سیستم هوشمند و انواع سیستم هوشمند *معرفی انواع سیستم های هوشمند سازی ساختمان و نوع کاربرد * آموزش و معرفی سیستم های هوشمند سازی صنعنی  در ساختمان * آموزش و معرفی سیستم های هوشمند سازی اداری و تجاری * آموزش و معرفی سیستم های هوشمند سازی …

بیشتر بخوانید »